Käitumisjuhendid

Käitumisjuhend ammoniaagiavarii korral

AS FARMI PIIMATÖÖSTUS on ettevõte, kes tegeleb piima töötlemisega ja piimatoodete tootmisega.

Ettevõttes olevat veeldatud ammoniaaki kasutatakse külmutusseadmetes, mis toodavad külma valmistoodangu ladudele ja tehnoloogilises protsessis kasutatava jäävee saamiseks.

AS FARMI PIIMATÖÖSTUS on esitanud Päästeameti Ida päästekeskusele kemikaalide teabelehe, riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani.


Loe lisaks

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, 41536 Jõhvi, Tel. +372 332 1404 piim@farmi.ee