Jõhvi 1973- 1978

1973 lastakse käiku  ehituste II järk: sh puhastusseadmed ja 24 korteriga elumaja. Erru läheb teenekas juht E.Ellmann, teda asendab keskharidusega piimandustehnik Taivo Madise ( sünd 1938)


1974 a luuakse  turustus-transpordiosakonna juhataja ametikoht, kelleks saab samas brigadirina töötanud praktik Elmar Teder. Avati meditsiiniline konsultatsioonipunkt, kord nädalas võtab vastu terapeut. Igapäevast med abi annab Ene Jerusalimskaja.1974 aastal alustati süstemaatilist tööd ettevõttesisese tööliste eralase väljaõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise ürituste organiseerimisega, millest oli haaratud 68 töötajat.


1973
1974
1975
1976
1977
piima varumine
riiklikud majandid 29 945 t
eraloomapidajatelt 8561 t
teistelt kombinaatidelt 18 890 t
43 459 t,
teistelt osteti lisaks  22 387 t
45 487 t
+ 25 016 t
47 533 t
+ 26 898 t piima ja 1363 t koort
47 603 t + 26 930 t piima ja 689 t koort
uudistooted
20% hapukoor, teraline kohupiim, petijook "ideaal",
lahja kohupiimamass rosinatega
tallinna keefir
taluvõi
6% kuumutatud piimmuu
piima kilesse pakkimise seaded

suurenes Leningradi varustamine-
kokku 3266 t täispiimatooteid;
juurutati elektrooniline piima rasvasuse ja kuivaine määramise seade
II kvartali töötulemuste eest ENSV ministrite nõukogu rändpunalipp; Leningradi varustamine kasvas 15,3% + lisaks hakati varustama Rakvere linna ja rajooni
Probleem joogiveega: 1976 s puhkes Kohtla Järvel enterokoliit, millesse nakatus üle 1000 inimese- süüdistati kombinaati, kuid süüd ei tõestatud.
Hollandi firma Storck 1000-4000 l/h võimsusega sterilisaator ja Soome Finnpak Ll tüüpi pakkimisautomaat. Kohupiima  vooltootmisliini raknedamine
toodangu maht
täispiimatooteid 39 018 t
938 t võid
3367 t lahjapiimatooteid
pakitult 31 094 t piimatooteid
täispiimatooteid 47 317 t
883 t võid
4312 t lahjapiimatooteid
täispiimatooteid 53 186t
841 t võid
5907 t lahjapiimatooteid
pakitult 38 912 t piimatooteid
täispiimatooteid 57638 t
1418 t võid
kohupiima 903 t, lahjat kohupiima 467 t
60 694 t täispiimatooteid
1000 t võid
124 t kodujuustu
626 t lahjat kohupiima
rahaline toodang
12 mln rbl
13 441 000 rbl
14 312 00 rbl
17 011 000 rbl
16 305 000 rbl
tööviljakus ühe töötaja kohta
36 175 rbl
40 624 rbl
43 502 rbl
49 595 rbl
48 240 rbl
töötajate arv
409
417

436
438
töötasu
136,1 rbl
139,30 rbl
149,4 rbl
167,10 rbl


 


1975 toob muudatusi peaspetsialistide koosseisus: peamehhaanikuks saab Uno Tarum, pearaamatupidajaks Endla Konsa ja tootmisala juhatajaks Endel Sarapuu,1975. aastal anti välja 69 veterani märki.
Endiselt on terav korteriprobleem. Söökla sai uue mööbli, mille tõttu istekohtade arv kasvas 48-lt 52le. Töötajatele realiseeriti 22 sanatoorset ja 10 puhkekodutuusikut. Välisekskursiooni tuusikud said 2 kombinaadi töötajat. Takerdunud oli kommunistliku töö liikumine. eesrindlase nimetus omistati vaid 96 töötajale.
Tootmist häirib abimaterjalidega varustamine. arusaamatu on, et näiteks pesemisvahendeid eraldatakse ettevõttele vähem, kui ette näevad kehtivad kulunormid.
Ühiskondliku töö sektoris pole erilist elavnemist märgata. Asi peaks paranema, kuna lisaks tegutsevale naisansamblile ja vokaalduole alustab1.juunist 1975 tegevust K-J PTKfirmamärgi all estraadiansambel Lepton Aarne Vuti kunstilisel juhtimisel. 1. septembrist alustab kombinaadis tegevust kõrgema haridusega spordimetoodik Andres Liivapuu.

1976 alates 1. dets taastakse tootmisala juhataja ametikoht, mis vahepeal muudeti tootmistsehhi juhatajaks. Juhatajaks saab Peeter Balõnski. 1976 aastat laustati ka toodete valmistamist Rakvere linna ja rajooni tarbijatele.
Sügisel puhkes K-J linnas äge soolte nakkushaigus enterokoliit, millesse haigestus üle tuhande elaniku.  Piimatoodete kombinaadi poolt väljastatud toodetest patogeenset mikrofloorat ei leitud- ometi kuni aprillini süüdistati kombinaati haiguse tekistamises.

Nakkusjuhtum tõi kaasa 1977 aastal suure kaadrivoolavuse. Uueks peainseneriks sai Raivo Nisu, peaenergeetikuks Guido Berg, peamehhaanikuks Jüri Raude, labori juhatajaks Aarne Jõgi ja tootmisala juhatajaks Alfred Meister. Loodi ka sanitaarjärelvalve tehnoloogi ametikoht, kelleks sai Maie Mesolainen.

tööd alustas ka töödistsipliini rikkumise ja alkoholi kuritarvitamise vastu võitlemise komisjon eesotsas Elmar Tederiga.

1977 aastal isetegevusringide elavnemist pole näha. Praktiliselt tegutses ainult  estraadiorkester Lepton, kellele omistati kvalifikatsioonitõstmise korras A grupp.
Vabatahtliku spordiühingu Jõud liikmete arv tõusis 170-le. VS Jõud rajooni talispartakiaadil saavutati males esikoht, suusatamises jäädi 11. kohale.
Kombinaadi matkasektsioon korraldas viiepäevase paadimatka Luuga jõel. Piimandustöötajate spartakiaadil Pärnus saavutas kombinaadi võistkond 8. koha, kusjuures võrkpallis- kõigi aegade parima tulemusena II koha.

1978
1979
töötajate arv
448
352
piima varumine
35 104 t + Rakvere PTKst 25 151 t
ja 868 t koort,
Paide PTkst 1723 t ja Viljandi PTKst 812 t piima
35 324,8 t ( 8 sovhoosist ja 6 kolhoosist)
8634,2 t eraloomapidajatelt
Rakverest  24 71 t piima + 892 t koort
Paidest 504 t
Viljandist 903 t
ja Tartust 23 t koort
rahaline maht
16 803 000 rbl
16 915 000 rbl
muu
lõpetati kohupiima vooluliini ehitus;
säilepiima tootmise liin
hapukoore polüstüroolpakendisse villimise automaat
uue korteri sai 7 perekonda , jagati 3 autoostu luba
Kliendid: Kohtla-J kaubandusvalitsus,
K-J Tarbijate kooperatiiv,
Narva kaubandusvalitsus, Narva TK,
Ivangorodi kaubastu,
Sillamäe Põlevkivitehas, Sõjaväekaubastu nr. 186,
Rakvere PTK, K-J Leivakombinaat,
Narva Leivakombinaat, Rakvere LK

soetati uus pakkimisautomaat
APM, AP2T ja
tetrapakkimise automaat D9-AP-1N

Üks töötaja käis tuusikuga Soomes,
teine Poolas. Jagati 4 autoostuluba.

uudistoodang
säilepiim, puuviljakeefir
105 hapukoor
10% rõõsk koor
toodangu maht
62 101 t, sellest joogipiima 23 987 t
keefiri 4887 t
25% hapukoort 2525 t
20% hapukoort 3 t
rasvast kohupiima  920 t
lahjat kohupiima 607 t
kodujuustu 214 t
võid 899 t


56 825 t täispiimatooteid, sellest
joogipiim 25 269 t, vitaminiseeritult 1695 t
pehmes pakendis 19 044 t joogipiima
keefiri 3906 t, sellest pehmes pakendis 3875 t
hapukoort 3691 t, sellet 20%-2961 t; 25%-92 t ja 30%- 638 t
koorest 507 t oli polümeerpakendis
1198 t võid
1684 t rasvast ja 602 t lahjat kohupiima
keskm töötasu
172,5 rbl
185,9 rbl1978 aastal võib täheldada mõningat aktiveerumist kombinaadi ühiskondlikus tegevuses. Harjutamist alustas jälle naisansambel, jätkas Lepton. Kolhoosides töötati sefluskorras 315 tööpäeva. Toimusid rongiekskursioonid Siberisse ja Musta mere äärde.
Töötab ettevõtte med kabineti juures füsioteraapia kabinet: üks ultraheliseade, diodünaamika ja kõrgustikupäikese aparaatidega.


1979 aastal alustas kokaring, entusiasti Eerika Kuppari juhendamisel.
Füsioteraapiakabinetti lisandusid ultrakõrgsagedusvoolu - ja duubeuskvartskiiritusaparaadid. 2 korda nädalas võtab vastu ka stomatoloog.
Tegevust on intensiivistanud san.salklased ja vabatahtliku tuletõrjeühingu liikmed, kes rajooni esivõistlustel on  küündinud auhinnalistele kohtadele. Elavnenud on sporditegevus. Sai teoks kombinaadi sulgpalliturniir 10 osavõtjaga.
Rajoonis läbiviidud jooksunädalal osales  259 töötajat, millest vanim oli 66-aastane.
Seinaleht "Valgus" ei taha aga kuidagi reeglipäraselt ilmuda.
1979 aastal avastati 7 pisiriisumist kogumaksumusega 5,36 rbl. nendest kahe süüdlasi karistati administratiivkorras, viie küsimus oli arutusel seltsimehelikus kohtus. Puudujääke registreeriti 32, kokku 348 rbl eest. Kainestusmajas viibis kolm kombinaadi töötajat.

AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, 41536 Jõhvi, Tel. +372 332 1404 piim@farmi.ee